Khoảnh khắc đẹp trong ngày FALIMY RUN 2018 của công ty LOGWIN Việt Nam

Khoảnh khắc đẹp trong ngày FALIMY RUN 2018 của công ty LOGWIN Việt Nam

Hôm 11/11 vừa rồi, 02 thành viên của SAIGONEVENTS.NET đã… chạy theo những “vận động viên” của gia đình LOGWIN trong ngày FAMILY RUN 2018 do công ty tự tổ chức. Chúng tôi đã chụp hình sự kiện này tại công viên Lê Văn Tám, cố gắng bắt những khoảnh khắc đẹp của từng thành […]